Recyclingbörsen

Recyclingbörsen är ett gränsöverskridande förmedlingssystem för återvinningsbart avfall samt restprodukter från produktion.

Recyclingbörsen startades i början på 70-talet i Tyskland. Idag är även många EU-medlemsländer anslutna och utnyttjar möjligheten att återföra återvinningsbart avfall till produktionsprocessen.

Som representant för recyclingbörsen förmedlar Tysk-Svenska Handelskammaren mellan företag som köper eller säljer återvinningsbart material och restprodukter. Leverans-, pris- och mottagningsvillkor förhandlar de involverade företagen själva om.

Kontakta oss gärna för mer information om våra tjänster.

Vill du veta mer?