Allmänna avtalsvillkor

För prestationerna som utförs utav Tysk-Svenska Handelskammaren och Tysk-Svenska Handelskammarens Service AB tillämpas främst den respektive tjänstens särskilda bestämmelser och i övrigt de följande allmänna avtalsvillkoren.

Tysk-Svenska Handelskammarens allmänna avtalsvillkor