Tysklands förbundspresident Joachim Gauck besöker Tysk-Svenska Handelskammaren

Bild: Michael Lucan/pixeldost
Fredag den 4 maj besöker Tysklands förbundspresident Joachim Gauck Sverige för att delta i firandet av Tyska skolans 400-årsjubileum. På programmet står dessutom en gemensam lunch med kungaparet samt ett besök på Tysk-Svenska Handelskammaren för att samtala med topprepresentanter för svenskt näringsliv.

Besöket i Sverige blir ett av Gaucks första representationsuppdrag utomlands sedan han tillträdde som förbundspresident den 18 mars efter att föregående förbundspresident Christian Wulff i februari avgått.

Partipolitiskt obundne Gauck är uppvuxen i före detta Östtyskland och studerade protestantisk teologi. Efter sina studier arbetade han som präst och var samtidigt engagerad i den östtyska demokratirörelsen. År 1990 avslutade han sin tjänst inom kyrkan och satsade på politiken. Han valdes in i östtyska parlamentet Volkskammer. Efter återföreningen ledde han arbetet med att kartlägga östtyska säkerhetspolisen Stasis medarbetare och aktiviteter. Han verkade för en öppning av arkivet för allmänheten. Tio år senare, 2010, avgick han från sitt uppdrag och började istället ägna sig åt att främja demokratifrågor som debattör samt skrev ett antal böcker i ämnet. Han beskriver sig själv som en ”upplyst patriot”.