Tysklands Energy Valley vill locka svenska företag

Frank Szymanski, Bürgermeister i Cottbus
Den tyska regionen Lausitz söder om Berlin präglas av brunkolsindustrin och befinner sig i konstant utveckling.

Nyligen besökte en delegation Tysk-Svenska Handelskammaren i Stockholm för att träffa representanter för svensk industri. Framförallt efterlyses samarbetspartners och företag inom energisektorn som är intresserade av att etablera sig i Lausitz. Direktinvesteringar och företagsetableringar samt forskningsprojekt stöds aktivt med EU-medel.

Intresset var stort när representanter från näringsliv och politik från tyska regionen Lausitz nyligen presenterade sitt kompetenskluster på Tysk-Svenska Handelskammaren i Stockholm. Regionen präglas av brunkolsindustrin och alltsedan murens fall 1989 befinner den sig i konstant utveckling.

Regionens Bürgermeister (liknande kommunordförande/borgarråd) betonande att Lausitz, som befinner sig söder om Berlin, har blivit en samlingspunkt för företag ur hela den industriella produktionskedjan inom energisektorn. Arbetet omfattar alla facetter inom energiproduktionen: från brunkol som hos Vattenfall till silicium för solceller.

- I regionen finns kompetens inom såväl traditionell energi som förnybar energi, energieffektivitet och hållbar stadsutveckling. Vi arbetar med hela processen: från försörjning till avfall och utveckling av strategier för att återställa miljöpåverkan i samband med energiutvinnning, säger Sprembergs Burgermeister Klaus-Peter Schulze.

Delegationen besökte Stockholm för att träffa representanter för svensk industri och flagga för regionen. Framför allt efterlyses samarbetspartners och företag som är intresserade av att etablera sig i Lausitz. Direktinvesteringar och företagsetableringar samt forskningsprojekt stöds aktivt med EU-medel.
-Våra välrenommerade högskolor bidrar till att fördjupa förbindelserna mellan forskning och näringsiv inom energikompetensklustret. De som behöver tekniker och ingenjörer imorgon kommer hit redan idag, säger Frank Szymanski, borgmästare för Cottbus.

Alla deltagare betonade att regionen förutom inom näringslivet även erbjuder hög livskvalitet.
– Medarbetare som kommer till oss ska kunna hitta optimala förutsättningar för sig själva och sina barn inom alla områden: bostad, utbildning, idrott, kultur och fritid, avslutar Frank Szymanski denna presentation.

Följande företag presenterade sina kompetensområden och aktiviteter:

  • CO2 koldioxidavskiljning och förvaring ( Vattenfalls Mining & Generation AG)
  • Energetisk stadsförnyelse (vice rektorn för Brandenburgs tekniska universität Cottbus)
  • Sensorstyrd avgasigenkänning för industri, transport och logistik (Ezent GmbH)
  • Silicium anläggningsbygge (Schmid Pilot Production GmbH)
  • Vattenmanagement och vattenberedning (HST & Waste Water Treatment)
  • Biomassa och biometanol (Deutsche Biometanol)

För mer information är du välkommen att kontakta:
Anne Geitmann, projektledare på Tysk-Svenska Handelskammaren, telefon 08-6651815, anne.geitmann@handelskammer.se

 

Presentationer: