Tyskland i fokus på Almedalen

in
Tyskland är hett. Många seminarier under Almedalsveckan refererade till tysk politik och tyskt näringsliv.

Politikerveckan i Almedalen i år bjöd på 1800 olika seminarier och lockade nära 17000 besökare enligt Almedalens officiella hemsida. Det var 20 procent fler arrangörer i år jämfört med förra året. De traditionella ämnena under Almedalsveckan - vård och omsorg, miljö och energi samt arbetsmarknadsfrågor - sökte i år goda exempel från Tyskland.

Ninni Löwgren från Tysk-Svenska Handelskammaren deltog i ett seminarium om gröna byggnader som arrangerades av Business Arena. Hon passade på att ifrågasätta byggbranschen i Sverige som inte drar nytta av det stora kunnande inom energieffektivt byggande som finns i Tyskland, särskilt mindre och medelstora leverantörer av spetskompetens har svårt att komma in på den svenska marknaden.

Byggföretaget NCC arrangerade ett seminarium om att Sverige kan lära av tyskt bostadsbyggande för att lösa bostadsbristen i Sverige. Långa och krångliga planprocesser med stor lokal detaljstyrning försvårar kostnadseffektivt byggande, menade NCC:s Peter Wågström, koncernchef, NCC. Olle Boback, chef NCC Tyskland, menade att de tyska byggreglerna är enhetligare och detaljplaneprocesserna har en större flexibilitet. Resultatet blir snabbare och mer omfattande byggande till en låg kostnad. Ämnet blev en stor snackis i Almedalen.

Flera arrangörer, däribland konsultföretaget Pöyry tog upp den tyska kärnkraftsavvecklingen och omställningen till 80 procent förnybart till år 2050 och vilka hot eller möjligheter den innebär för svenska företag. Thomas Kåberger, professor vid Chalmers, hade bjudits in att rapportera om alternativen.

Lernia bjöd in till ett seminarium om möjliga lösningar på ungdomsarbetslösheten. Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström förespråkade lärlingsprogram och refererade till det framgångsrika lärlingssystemet i Tyskland men Lars Ilmoni, utbildningsexpert på Företagarna var skeptisk. "Att ta emot lärlingar kostar tid och det är tid som företagen inte har", sa han.

Veckans Affärer och Nya Affärer presenterade vad som ligger bakom framgångarna för 50 av Sveriges mest globala entreprenörsföretag och vad vi kan förändra för att göra det lättare för företagen att växa på världsmarknaden. Alexander Bard medverkade och tog upp fenomenet Berlin som lockar den kreativa näringen. Många svenskar startar bolag direkt i Berlin utan att först grunda svenskt moderbolag.

De många exemplen från tyskt näringsliv och politik uppmärksammades av flera deltagare under Almedalsveckan.