Tyska företag vill investera mer i utlandet

in
Bild: Johann H. Addicks
Tyska företag planerar investera runt 70 miljarder euro i utlandet.

De tyska företagens utlandsinvesteringar förväntas skapa 300 000 nya arbetsplatser under året och vart tredje företag planerar att öka sina utlandsinvesteringar. Det framgår ur en studie som tyska industri- och handelskammarorganisationen DIHK låtit göra bland 7000 företag.

Studien visar att tyska företagens tillverkningskapital i utlandet under året kommer att öka med 70 miljarder euro. Jämfört med de investerade 100 miljarder euro förra året är nedgången en tydlig reaktion på eurokrisen. Runt 44 procent av industriföretagen planerar att investera i utlandet under kommande de närmaste 12 månaderna. Investeringarna sker både i nya och etablerade regioner och förväntas skapa 300 000 nya arbetsplatser i hela världen. För Tysklands del räknar DIHK med 50 000 nya arbetsplatser.

Större delen av investeringarna, uppemot 80 procent, avser verksamheter inom kundtjänst och distribution samt ut- och uppbyggnad av tillverkningsenheter för att förse lokala marknader med leveranser.

Företagen behåller gärna sin produktion i Tyskland, främst tack vare framgångsrika reformer på arbetsmarknaden som till exempel förkortad arbetstid samt på grund av stigande lönekostnader i övriga länder.

Men inte alla företag vill tillverka i Tyskland. För tillverkare inom metall- eller gummi- och plastindustrin med sina höga råvaru- och energipriser är det billigare att tillverka i utlandet. Volker Treier, chefsekonom på DIHK, kommenterar denna utveckling med att det därför är ännu viktigare att säkerställa att det finns el till bra priser i Tyskland. 

Kina är huvuddestinationen för investeringarna: hela 43 procent av företagen vill investera i Kina. Även i övriga Asien ser 28 procent av företagen nya intressanta marknader för sina investeringar. Europa förblir ett viktigt investeringsmål för 41 procent av företagen.