Regenbogen i Sverige: Utvecklingen i Sverige överträffar förväntningarna

Exklusiva anläggningar gästmagneter

Regenbogen Sverige AB som driver två exklusiva camping- och semesteranläggningar i Åhus och Mönsteras / Oknö förväntas uppnå positiva resultat redan från 2013 eller tidigare, enligt bokslut.

- Gästernas respons på de nya semesteranläggningarna är överväldigande. Ökande bokningssiffror tyder på att vi snabbare än förväntat lämnar investeringsfasen, säger Rüdiger Vosshall, styrelseordförande och ägare för det tyska moderbolaget Regenbogen AG.

Regenbogen Sverige AB slutförde under föregående verksamhetsår omfattande renoveringar av de båda anläggningarna, vilket redovisas i bokslutet för 2011. Investeringarna har lyft de båda anläggningarna till 5-stjärnig nivå.

- Byggtiden och återetableringsfasen är en investeringstid. Vi planerade röda siffror för perioden 2010 till 2013. Tack vare vårt fantastiska team på plats är vi optimistiska inför att snabbare komma tillbaka på vinstspåret, säger Vosshall.

Regenbogen AG som moderbolag betraktar investeringarna i Sverige som långsiktiga. Det svenska bolaget får stöd tills det kan stå på egna ben och uppnå positiva resultat av egen kraft.

- Alla indikatorer pekar i rätt riktningen - uppåt - , nu saknas bara ett stabilt högtrycksområde över östersjön, säger Vosshall.

Kontakt:
Christoph Geist, telefon +49 (0) 431 237230, c.geist@regenbogen-ag.de