President Gauck i öppen diskussion med svenska näringslivstoppar

in
Förbundspresident Joachim Gauck hälsas välkommen av Lars G Josefsson, styrelseordförande i Tysk-Svenska Handelskammaren...
...samt av Ralph-Georg Tischer, vd vid Tysk-Svenska Handelskammaren
Förbundspresident Gauck hälsar på Volvos koncernchef Olof Persson, blivande styrelseordförande i handelskammaren.
Energi, skuldkris och tillväxt stod i fokus när förbundspresident Joachim Gauck samtalade med topprepresentanter för svenskt näringsliv på Tysk-Svenska Handelskammaren fredagen den 4 maj.

I samtalet på handelskammaren deltog 12 personer från svenskt näringsliv. Malin Johansson, informationschef på Tysk-Svenska Handelskammaren, tyckte att diskussionen var öppenhjärtig och att deltagarna framförde relevanta synpunkter på hur handelsrelationen med Tyskland fungerar och vilka utmaningar de ser i det europeiska samarbetet.

Hur var samtalet?
Vi fick intrycket av att president Gauck verkligen lyssnade och tog till sig av synpunkter som företagsrepresentanterna tog upp. Det var också den feedback vi fick från deltagarna direkt efter samtalet. Allt antecknades och ofta bemötte presidenten deltagarnas oro och frågor.

Vad handlade den knappt timslånga diskussionen om?
Skuldkrisen i Europa var ett av ämnena och presidenten sa att Tyskland står fast vid Europasamarbetet även i kristider. Inom finanssektorn framfördes synpunkter från deltagarna om att alla länder i Europa bör ha samma regler för att inte missgynna konkurrensen. Ett annat område som diskuterades var vikten av att satsa mer på forskning och utveckling för att säkra och utveckla spjutpetskompetenser. Det är ju tack vare denna fokusering på tekniskt försprång som många svenska och tyska företag har blivit så konkurrenskraftiga globalt.

Något om energiomställningen?
Jo, många deltagare såg stora möjligheter med energiomställningen samtidigt fanns det en oro över de enormt stora investeringar som måste göras kring distribution och förnybart och avsaknaden av konkret plan på hur det ska ske. Visst såg presidenten utmaningar inför energiomställningen men han sa också att det satsas många miljarder euro inom de närmaste åren från tysk regering på att få fram lösningar. Elektrobilitet är ett sådant område som är viktigt för förbundsregeringen.

Diskussionen modererades av Lars G Josefsson, styrelseordförande på Tysk-Svenska Handelskammaren. I diskussionen deltog representanter från AB Volvo, Investor AB, Ericsson, IK Investmentpartners, ABB, Electrolux, Handelsbanken, Scania, Stena AB, Vattenfall, Volvo Cars samt Bodafors.