Premiär för Språkfondens alumniträff

in
För första gången i fondens historia bjöd styrelsen i Svensk-tyska Språkfonden in till en alumniträff för att ge tidigare stipendiater från Stockholm med omnejd möjlighet att återse varandra och samtidigt ta del av ett givande nätverk.

Även representanter från partnerinstituten i München och Rendsburg hade bjudits in till det välbesökta evenemanget den 5 oktober.

Karl-Heinz Gössling, vice vd för Tysk-Svenska Handelskammaren och styrelsemedlem i Språkfonden, hälsade välkommen i handelskammarens lokaler. Ambassadör Leif H Sjöström, styrelseordförande i Språkfonden, underströk vikten av goda kunskaper i tyska och gav en inblick i fondens historia. Språkfonden bildades för snart 25 år sedan efter ett upprop, undertecknat av några av de främsta företagsledarna inom Sveriges näringsliv. Bakgrunden var den tyskspråkiga marknadens stora betydelse för Sverige, samtidigt som handeln hämmades av bristande kunskaper bland svenska affärsmän i tyska språket och tysk affärskultur.

Sedan fondens start har knappt 2 000 stipendiater genomgått en tvåveckors intensivutbildning. Under årens lopp har fonden skräddarsytt kurserna som genomförs av skickliga och hängivna docenter.

Anna Nordström, vice styrelseordförande i fonden och Exportrådets handelssekreterare i Berlin berättade om hur hon profiterade av sin tyska i yrkeskarriären. Anna Johansson som jobbar med redovisningstjänster och löneadministration på Tysk-Svenska Handelskammaren delade med sig av sina erfarenheter från de två intensiva kursveckorna i München och hur förbättrade tyska språk- och kulturkunskaper underlättar hennes samarbete med tyska kunder.

Kvällen avslutades med god buffet och många givande samtal.