Olof Persson blir ny styrelseordförande i Tysk-Svenska Handelskammaren

Vid Tysk-Svenska Handelskammarens årsstämma i Stockholm i dag valdes Olof Persson, vd och koncernchef för Volvo, till styrelseordförande. Han efterträder i höst Lars G Josefsson, tidigare koncernchef Vattenfall, som avböjt omval till ordförande men fortfarande kommer ha en aktiv roll i styrelsen.

Vid Tysk-Svenska Handelskammarens årsstämma på Östasiatiska museet idag valdes
Olof Persson
, vd och koncernchef för Volvo, samt Fredrik Karlsson, vd Lifco AB, in i styrelsen. Olof Persson övertar ordförandeskapet efter Lars G Josefsson vid styrelsens höstmöte senare i år.

Olof Persson har i sina tidigare positioner inom Volvokoncernen tillbringat flera år utomlands, däribland i Tyskland, och har även arbetat för ABB, Adtranz och Bombardier. Lars G Josefsson har hållit i ordförandeklubban sedan 2004 och är nöjd över Tysk-Svenska Handelskammarens utveckling:

– Tysk-Svenska Handelskammaren är en av de mest framgångsrika utlandshandelskamrarna. Medlemsantalet har ökat med drygt 25 procent under de senaste åtta åren och handelskammarens tjänsteutbud har kontinuerligt utökats i takt med att verksamheten vuxit. Idag har organisationen över 50 serviceinriktade medarbetare. Det ser vi som ett bevis på den starka tysk-svenska affärsrelationen samt ökat behov från både tyska och svenska företag att få hjälp i sin utlandsexpansion.

Se övriga styrelseledamöter i Tysk-Svenska Handelskammaren: www.handelskammer.se/styrelsen

Årsmötets program: www.handelskammer.se/arsmote2012

För mer information:
Malin Johansson, informationschef vid Tysk-Svenska Handelskammaren, tel 0701-043745,
malin.johansson@handelskammer.se