Ny mötesplats för transportinnovation

in
Foto: Göteborgs Hamn
Näringsliv, myndigheter och högskolor har gemensamt startat ett forum för innovation inom transportsektorn.

Detta forum ska arbeta sektorövergripande och ta fram effektiva och hållbara transportlösningar. Nätverket vänder sig till alla aktörer som är verksamma  inom transportbranschen. Redan nu finns flera namnkunniga företag, institutioner och organisationer representerade, bland andra DB Schenker, Volvo,  Trafikverket och Bombardier.

Bakgrunden till bildandet är de stora utmaningarna som svenska transportbranschen står inför. Svenskt exportberoende kräver effektiva lösningar för godshantering och logistik både till land, till sjöss och i luften. Tuffare miljökrav samt skärpta säkerhetsregler gör att transportbranschen måste hitta nya vägar att effektivisera transporterna samt göra dem ekonomiskt och klimatiskt hållbara.