Miljön i fokus för Volvokoncernen

in
Olof Persson. Foto: Linus Hallgren
Volvokoncernen genomför stora satsningar för att möta klimatutmaningen och minska beroendet av fossila bränslen i framtidens fordon.

-Men vår strategi går ut på att inte binda oss till en enda teknisk lösning, utan att bygga upp vår kompetens inom flera olika områden – allt från  biobränslen och naturgas till elektrifiering, förklarade Olof Persson, vd och koncernchef för Volvo, i sitt tal på Tysk-Svenska Handelskammarens årsmöte den 19 april.

Sedan slutet av 1990-talet har Volvokoncernen genomgått stora förändringar. Efter avyttringen av Volvo Personvagnar 1999 har verksamheten renodlats och koncernen utvecklats till en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, drivsystem för marina och industriella applikationer samt komponenter för flygmotorer. Koncernen har i dag cirka 115000 anställda, produktionsanläggningar 20 länder och försäljning på mer än 190 marknader.

Europa och Nordamerika är traditionellt starka fästen, men den stora tillväxten har på senare tid skett på de växande marknaderna i Östeuropa, Sydamerika och Asien. 2011 svarade marknaderna utanför Västeuropa och Nordamerika för 49 procent av omsättningen jämfört med 17 procent för tio år sedan.

-I Sydamerika och Asien har vi gjort en fantastisk resa med försäljningsökningar på 575 respektive 736 procent på tio år och har i dag marknadsledande ställning i flera länder, konstaterade Olof Persson.

Den kraftiga expansionen har skett genom såväl organisk tillväxt, förvärv som strategiska allianser. I till exempel Indien har Volvo etablerat samriskbolaget VECV (Volvo Eicher Commercial Vehicles) tillsammans med Eicher Motors Ltd.

-Den lokala närvaron är viktig och Volvo består i dag av flera hemmamarknader med både lokal produktion och utveckling. Nästan hälften av FoU sker utanför Sverige och i till exempel Kina håller vi på att bygga ett utvecklingscentrum för anläggningsmaskiner som kommer att bli helt integrerat med övriga forskningsresurser runt om i världen, förklarade Olof Persson.

Regionala skillnader vid val av drivmedel
Volvokoncernens tre kärnvärden är kvalitet, säkerhet och miljöomsorg. Inom samtliga delar av koncernen genomförs stora satsningar för att möta klimatutmaningen och ställa om från fossila till alternativa drivmedel.

-Det är dock fortfarande för tidigt att säga vilken teknologi som kommer att bli dominerande i framtidens fordon samtidigt som det förekommer regionala skillnader. I Nordamerika ligger fokus på naturgas, i Europa på biobränslen och i Asien på elektrifiering. Därför är vi noga med att inte lägga alla ägg i samma korg, utan att bygga upp vår kompetens inom flera olika områden. Oavsett vägval ska Volvokoncernen stå väl rustad, konstaterade Olof Persson.

2011 blev ett rekordår för Volvokoncernen med en nettoomsättning på 310 miljarder kronor, ett rörelseresultat på 26,9 miljarder kronor och en rörelsemarginal på 8,7 procent. Trots framgångarna fortsätter förbättringsarbetet, bland annat genom den nya organisation som infördes den 1 januari i år, berättade Olof Persson.

-Det företag som lutar sig tillbaka är inne på en farlig väg. Det gäller att ständigt ta nya steg och sträva mot nya mål för att inte riskera stagnation och tillbakagång.   

Varumärkespositionering viktig punkt
Innan Olof Persson formellt tillträdde som VD och koncernchef för Volvokoncernen den 1 september förra året reste han runt i världen för att inhämta synpunkter från medarbetarna och skaffa sig underlag för den fortsatta färdriktningen. 

-Överallt dit jag kom ställde jag frågan: Vad kan förbättras? Nästan alla jag pratade med nämnde varumärkespositionering som en viktig punkt. 

Inom Volvokoncernen finns i dag en bred flora av olika varumärken som Volvo, Renault, UD, Mack, Eicher, SDLG, Prevost och Nova Bus, som riktar sig till skilda målgrupper på olika marknader.

-Det arbete som nu inletts handlar om att ännu bättre ta tillvara den globala potentialen hos våra produkter och varumärken samt öka koncernens effektivitet, förklarade Olof Persson.

Finansiellt har Volvokoncernen också lagt fast nya ambitiösa mål med sikte på att över tid förbättra marginalen med minst tre procentenheter.

-Även om stora utmaningar ligger framför oss är jag övertygad om att det finns goda möjligheter att även i fortsättningen kunna öka försäljningen och förbättra lönsamheten, betonade Olof Persson.

 

 

 

 

 

Bilder: Volvo AB