Hållbarhet röd tråd för Bayer

in
Foto: Bayer MateriaScience AG
Multivitaminer och trädgårdsprodukter är de områden inom Bayer som växer mest i Sverige.

Om Bayer

Bolaget är verksamt inom områdena hälsa, kost och högteknologiska material och hade under 2011 nära 112 000 medarbetare världen över och omsatte 36,5 miljarder euro. Verksamheten är uppdelad på tre enheter: Bayer HealthCare, Bayer CropScience och Bayer MaterialScience. Satsningen på forskning och utveckling uppgick i fjol till 2,9 miljarder euro. Bayerkoncernen engagerar sig i principerna om hållbar utveckling och sin roll som en socialt och etiskt ansvarstagande samhällsaktör. Huvudkontoret för Bayer AG ligger i Leverkusen i Tyskland.

Men visste du att Bayers material även används i flygplan som drivs av solenergi samt spelar en viktig roll i fotbolls-em?

Redaktionen tar pulsen på Bayer AB, ett av de företag som varit medlem sedan Tysk-Svenska Handelskammaren grundades 1951, idag även en av handelskammarens 21 PremiumPartner.

Thorsten Gerdau, vilket av Bayers affärsområden växer mest på den svenska marknaden?
Just nu växer vår ConsumerCare-del med multivitaminen Berocca mest tillsammans med Bayer Gardens trädgårdprodukter. Nyheten för i år är vår organiska trädgårdsserie Natria som vi hoppas mycket på. I år planerar vi för att lansera flera nya mediciner inom områden som hjärta/kärl, ophtamologi (ögonsjukvård) och onkologi. Det är områden som har ett stort behov av nya behandlingar och därmed stora möjligheter för tillväxt.

Kemiska produkter är redan idag de viktigaste tyska importvarorna till Sverige och marknaden för kemiska produkter förväntas mer än fördubblas inom de närmaste 20 åren. Hur hanterar ni ökad efterfrågan samtidigt som de fossila råvarorna som används i produkterna blir allt dyrare?
Bayer exporterar inte några större volymer till Sverige som det ser ut idag. Jag känner inte någon större oro för försäljningen eftersom vi hela tiden ser till att minska mängden substanser i produkterna samtidigt som våra produktionsprocesser effektiviseras. Det innebär att vi får ut mer material med mindre resursåtgång och därmed minskade kostnader.

Klimatskydd och kemi går mycket bra ihop. Generellt kan man säga att våra kemiprodukter minskar växthusgaser tre gånger så mycket som produktionen av dem genererar. Vi har högt ställda mål när det gäller utsläpp av koldioxid från våra produktionsanläggningar. Till år 2020 ska vi ha minskat utsläppen med 40 procent!

Producenter och konsumenter ställer ökande krav på hållbarhet, hur möter Bayer denna "gröna" utveckling?
Vi vill visa vägen för nya marknadsmöjligheter för att kunna trygga allas vår framtid på lång sikt. Alla våra aktiviteter är inriktade på att uppnå ekologiska, ekonomiska och sociala fördelar för våra kunder och för samhället. Detta är möjligt genom innovativa produkter, effektiv och ansvarsfull användning av resurser och miljö och ett globalt engagemang för goda arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter. Vi arbetar ständigt med att minimera vår egen klimatpåverkan genom förbättrade operativa verksamheten samt våra kunders miljöpåverkan genom att ge klimatvänliga produkter och tjänster.

Lokalt innebär det framför allt att vi har starka miljökrav i vår tjänstebilspolicy och att vi i linje med den globala strategin för smartare energianvändning har gröna hyresavtal.

Bayer Healthcare förlade för några år sedan sitt huvudkontor för Skandinavien i Stockholm. Hur påverkas ni som läkemedelsbolag av att Astra Zenecas nu ska avveckla sin forskning i Södertälje? Försvagas Stockholm som läkemedelskluster?
Det är säkert viktigt för ett land att ha en stark och levande läkemedelsforskning. Det betyder mycket lokalt för tillgången till nya läkemedel först och främst, men har även en stor betydelse för det lokala näringslivet. Bayers erfarenhet är att samarbetet mellan universitetsklinikerna och företaget är en viktig utvecklingsfaktor för oss. Vi har sett en positiv utveckling de senaste åren som ger förutsättningar för samarbeten på en hög kompetensnivå.

Det flesta har säkert köpt Bayers produkter inom hälso- och läkemedel eller medel mot ogräs och skadedjur i trädgårdarna. Men ni satsar också på material för e-mobilitet och energismarta bostäder. Finns det ytterligare något spännande tillämpningsområde du vill berätta om?
Inom transportsektorn minskar vi miljöpåverkan med våra lättviktsmaterial till framför allt bilar. Men vi har även ett spännande aktuellt projekt där våra lätta material underlättar för planet Solar Impulse att flyga endast med hjälp av solenergi. Tidigare i juni flög planet mellan Schweiz och Marocko.

Vindkraftverk drivs med material från Bayer. I Danmark har vi en stor forskningsenhet och ett internationellt samarbete för att utveckla vindkraften.

Ytterligare ett i dagarna aktuellt område där vi syns är EM-fotbollen. Bayer har i flera år samarbetat med Addidas för att till internationella mästerskap utveckla material till fotbollen.

 

Profil
Familj: Fru och två döttrar på 8 och 9 år
Bor: I Viggbyholm, Täby
I din ipod: Har alltid med mig min BlackBerry
Bästa hälsotips: Att röra sig regelbundet!
Gillar mest med Sverige: Balansen mellan arbete och fritid
Smultronställe i Tyskland: Hela Moseldalen – att till exempel cykla och besöka vingårdar samtidigt som man njuter av naturen