Energilagring nytt hett ämne för mässan i Düsseldorf

Energilagring är nyckeln till framtidens energiförsörjning. Det är anledningen till att Messe Düsseldorf nu bjuder in till nytt mötesforum, Energy Storage. Svenskt näringsliv har bra förutsättningar att positionera sig på denna nya marknad, enligt Bo Normark, vd för svenska branschorganisationen Power Circle.

Den 13 och 14 mars äger första internationella energilagringskonferensen i Tyskland rum. I Düsseldorf träffas experter från forskning, energibransch och politik för att diskutera olika energilagringslösningar. Bakom konferensen står Messe Düsseldorf, företaget Solarpraxis och forskningsorganisationen Fraunhofer institut. Energiförsörjningen står inför stora förändringar. Tysklands avveckling av kärnkraften samt den stora satsningen på elektromobilitet kräver nya användbara lösningar. På energilagringskonferensen träffas man för att optimera dagens lösningar och kritiskt granska genomförbarheten av innovativa koncept.

– Om Tyskland ska lyckas med omvandlingen av energisystemen krävs smarta elnät som innehåller system för lagring. Energilagring blir en av nyckelkomponenterna för framtidens energiförsörjning. Men det gäller inte bara för Tyskland, det gäller även för Sverige och globalt, säger Bo Normark, vd för Power Circle, branschorganisationen som arbetar för att stärka, stödja och främja svensk el och elkraftteknik.

– Sveriges elkraftindustri ser en marknad med bra potential. Industrin i Sverige forskar intensivt på temat smarta elnät, och man har redan levererat system innehållande batterilagring, säger Bo Normark.

Smarta elnät som ingår i mekanisk energilagring är ett av fyra fokusområden på konferensen. De övriga är elektrokemisk energilagring såsom batteriteknik, termisk energilagring samt nya, innovativa lagringskoncept.
All information om konferensen finns under www.energy-storage-online.de. Sista anmälningsdag är den 29 februari 2012.

För mer information, kontakta Alrun Griepenkerl, projektledare för konferensen Energy Storage för Messe Düsseldorf vid Tysk-Svenska Handelskammaren, telefon +46 8 665 18 75, +46 701014074, alrun.griepenkerl@handelskammer.se