Energieffektivitet och transport centrala frågor i Almedalen

in
Foto: Region Gotland
När Sveriges största politiska mötesplats äger rum i Visby nästa vecka finns flera av Tysk-Svenska Handelskammarens medlemmar på plats med egna evenemang. Vi tittar närmare på programmen från Eon, Siemens, Vattenfall, Volkswagen, Västsvenska Handelskammaren och Netigate.

Tysk-Svenska Handelskammaren kommer vara på plats för att möta företag och politiker. Bland andra deltar Ninni Löwgren, avdelningschef på Market Entry & Business Development i Business Arena 2012, som arrangeras av Fastighetsnytt. Hon kommer tala om vilka lärdomar vi kan ta från tyskt energieffektivt byggande.

Från Tysk-Svenska Handelskammarens medlemmar:

Smygpremiär för Volkswagens elbil på Almedalen
Årets Almedalsvecka bjuder på en Sverigepremiär: Volkswagen ska för första gången i Sverige visa upp sin nya eldrivna Golf. Fyra bilar kommer finnas på plats för att ge besökarna möjlighet att provköra den nya elbilen. År 2013 är det dags för den officiella lanseringen av elbilarna up! och Golf. Läs mer här.

Siemens bjuder in till frukost med infrastrukturministern i Almedalen
För Siemens är det premiär i Almedalen. Även Siemens tar sig an ämnet miljövänlig transport och bjuder in infrastrukturministern Elmsäter-Svärdh för att diskutera hur Sverige kan bli först med att elektrifiera vägar för tunga transporter. Frukostseminariet är det första av tre kring temat miljövänlig transport, som Siemens bjuder in till under Almedalsveckan. Information om frukostseminarierna hittar du här.

Volvo och Västsvenska Handelskammaren i samtal med infrastruktuminister Elmsäter-Svärd
Är centrala transportstråk nödvändiga för Sveriges konkurrenskraft? Den frågan diskuteras på ett lunchseminarium som bland andra Volvo och Västsvenska Handelskammaren bjuder in till. Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd samtalar med representanter ur näringslivet  vikten av effektiva gods- och persontransporter för näringslivets konkurrenskraft.  Hur kan persontransporter och svensk export samsas på E20 och Västra Stambanan? Läs mer om seminariet här.

Vattenfall fokuserar på energifrågor
Energimarknadsfrågor och framtidens energiförsörjning i Sverige diskuteras på Vattenfalls seminarier under politikerveckan. Bland annat berättar Johan Söderbom, ansvarig för forskningsprogrammet Smart Grids, om demonstrationsprojektet Smart Grid Gotland. Projektet ska visa hur man kan planera och bygga om befintliga elnät och driva ett smart elnät med en stor andel förnybar produktion. Vattenfalls seminarier här.

SEB tar upp pensionsfrågor
Det svenska pensionssystemet är temat för SEB:s lunchseminarium. Svenska och utländska experter ska ge sin syn på hur Vi i Sverige kan uppnå bra pensionsnivåer som är stabila. Läs mer här.

Nordea bjuder in till frukostseminarium med Annika Winsth
Hur påverkas Sveriges ekonomi av ekonomiska turbulenser utomlands? Den frågan och hur regeringen och Riksbanken kan bemöta utmaningarna för svensk privatekonomi och näringsliv tas upp av Annika Winsth, chefekonom på Nordea. Läs mer.

Netigate och Dagens Media genomför undersökningar på Almedalen
Netigate ska tillsammans med medieportalen Dagens Media genomföra undersökningar under Almedalsveckan i Visby. En bland besökarna på förhand utsedd panel ska dagligen svara på aktuella frågor om PR, marknad och media. Svaren samlas in via mobila utskick och sms. Netigate kommer även finnas på plats med personal för att samla in olika besökares intryck från politikerveckan i Almedalen. Svaren från panelen och besökarna publiceras dagligen i Dagens Media. Läs mer här.