Efterfrågan för återvunnet material större än någonsin

in
foto: Calum Hutchinson
En utvärdering av tyska industri- och handelskammarorganisationens (DIHK) internetbaserade Recyclingbörs visade att företagens intresse för återvunnet material är större än någonsin.

Orsaken är ökade priser och osäkerhet när det gäller inköp av råmaterial. På recyclingbörsen kan företag gratis erbjuda respektive efterfråga återvinningsbart material. DIHK meddelar att runt 88 000 företag sökte efter återvinningsbart material på börsen under 2011, detta är 35 procent mer än under 2010. Antalet annonser som erbjöd material ökade med runt 38 procent jämfört med år 2010. Med tanke på de höga råmaterialpriserna förväntar sig DIHK´s miljöexpert Armin Rochholz att både intresset för återvinning och utbudet av material kommer fortsätta att öka. Fördelar för båda sidor är förmånligt inköp av råmaterial, lägre avfallshanteringskostnader och förbättrad marknadstransparens. Källa: DIHK