AB Volvo säljer Volvo Aero

in
AB Volvo säljer koncernens dotterbolag Volvo Aero till den brittiska verkstadskoncernen GKN för motsvarande 6,9 miljarder kronor.

"GKN är en stark ny ägare till Volvo Aero, säger Volvos koncernchef Olof Persson i ett pressmeddelande. ”I GKN får Volvo Aero en ägare som kan ge bolaget bästa möjliga förutsättningar för att utvecklas vidare inom sin bransch.” För ett genomförande av affären krävs godkännande av berörda myndigheter. Som ett led i att ytterligare renodla Volvokoncernen mot tunga kommersiella fordon, inledde AB Volvo i slutet av november förra året en process för att undersöka möjligheterna att hitta en ny ägare till Volvo Aero. En grundläggande förutsättning för en försäljning av Volvo Aero har hela tiden varit att en ny ägare skall kunna erbjuda Volvo Aero en struktur som ger bolaget förbättrade möjligheter att utvecklas inom sin bransch.