SEB

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företags- och investment banking utifrån ett fullservicekoncept mot företag och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Koncernen har cirka 17 000 anställda.

Varför är vi PremiumPartner i Tysk-Svenska Handelskammaren?
Tyskland och Sverige är två strategiskt viktiga länder för SEB och de betraktas och behandlas därför båda som hemmamarknader. Till de viktigaste uppgifterna för SEB hör bland annat att ge kompetent stöd och rådgivning såväl till svenska företag med verksamhet i Tyskland såsom till tyska företag med intressen på den skandinaviska marknaden. Med denna gemensamma målsättning är Tysk-Svenska Handelskammaren med dess medlemmar en mycket viktig samarbetspartner för SEB.