Siemens AB

Siemens är ett av världens största företag inom områderna IT, elektronik och elteknik, vi erbjuder totallösningar bestående av produkter, system och tjänster. Koncernen har fler än 400 000 medarbetare i över 190 länder. Omsättningen överstiger 75 miljarder Euro.

Siemens Sverige verkar inom områdena IT och kommunikation, industriautomation, byggnadsautomation, säkerhetssystem, medicinsk teknik, energiteknik, trafikteknik, ljuskällor och hushållsapparater. Vi bidrar till våra kunders konkurrensförmåga och affärsutveckling genom att vara en långsiktig och strategisk partner.