Vattenfall AB

Vattenfall är en av Europas största elproducenter och den största värmeproducenten. Vattenfalls huvudprodukter är el, värme och naturgas. När det gäller el och värme är Vattenfall verksamt inom alla länkar i värdekedjan: produktion, distribution och försäljning. I fråga om naturgas består Vattenfalls verksamhet av försäljning. Vattenfall bedriver energihandel och brunkolsbrytning.  

Koncernen har cirka 34 700 anställda. Moderbolaget, Vattenfall AB, ägs till 100 procent av svenska staten. Kärnmarknaderna är Sverige, Tyskland och Nederländerna. Under 2011 bedrevs även verksamhet i Belgien, Danmark, Finland, Polen, Frankrike och Storbritannien.