Schenker AB

Schenker utvecklar och producerar transporter samt logistik- och informationstjänster över hela världen. Tack vare vårt globala logistiknät kan vi ta vara på kunskaper erfarenheter och idèer från världens alla hörn och därmed möta marknadens krav på kvalitet, effektivitet, enkelhet och miljöansvar.

Varför är vi PremiumPartner i Tysk-Svenska Handelskammaren
Schenker är internationellt ledande inom transport- och logistikbranschen. Vi är övertygade om att såväl den lokala som den globala närvaron är viktig. Med tysk ägare och kontor över hela världen ges naturliga möjligheter till samarbete mellan länder och kontinenter. Detta samarbete är avgörande för att utvecklas. Medlemskap i Tysk-Svenska Handelskammaren är en viktig del i främjandet av denna utveckling.