Om webbplatsen

Utgivare

Tysk-Svenska Handelskammaren
VD Dr. Ralph-Georg Tischer
Box 27104
102 52 Stockholm

 

Friskrivningsklausul/Upphovsrätt

Materialet på denna webbsida är endast avsett som allmän och inledande information och skall ej användas vid professionell rådgivning.

Tysk-Svenska Handelskammaren strävar efter att hålla en hög standard på den information som offentliggörs på webbsidan. Det finns dock risk att innehållet inte är uttömmande eller helt uppdaterat. Vi ansvarar inte för eventuella skador som uppkommer genom direkt eller indirekt användande av webbsidan eller den på webbsidan publicerade informationen. Vi ansvarar inte heller för eventuella skador som uppkommer genom direkt eller indirekt användande av information från de kostnadsfria erbjudanden och upplysningar. Vi är endast ansvariga för skador som är uppkomna genom grovt vårdslöshet eller uppsåt från vår sida. Kontakta alltid de myndigheter och organisationer som handlägger till exempel tillstånd för närmare information om vad som gäller i din situation.

Innehållet, information och materialet på webbsidan omfattas av upphovsrättslagen. Tysk-Svenska Handelskammaren tillåter reproduktionen av innehållet, informationen och materialet på webbsidan endast för personligt, icke-kommersiellt bruk. I övrigt är reproduktion, distribution, nyutgivning och återutsändning av materialet på Tysk-Svenska Handelskammarens webbplats förbjuden utan Tysk-Svenska Handelskammarens tillstånd.

Tysk-Svenska Handelskammaren ansvarar inte och har inga förpliktelser för material eller tillgång till material på annan webbsida med länk till eller från denna webbsida.

 

Integritetspolicy

Tysk-Svenska Handelskammaren tar behandlingen av dina personuppgifter på stort allvar. Vi vill att du ska veta när vi uppbär personliga uppgifter samt hur vi behandlar dessa. Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att vi på handelskammaren, men även våra externa samarbetspartner, efterlever personuppgiftslagens (PUL:s) föreskrifter.

Under tiden som vi vidareutvecklar våra webbsidor och tar nya tekniska lösningar i anspråk för att förbättra vår service för våra kunder kan även ändringar i denna integritetspolicy vara nödvändiga. Därför rekommenderar vi dig att från tid till annan läsa igenom integritetspolicyn.

När du besöker våra webbsidor

När du besöker Tysk-Svenska Handelskammarens webbsidor lagras detta i en loggfil. I loggfilen lagras högst tre (3) månader följande information:

  • den uppsökta datafilens namn
  • datum och tid då datafilen lästs
  • överförd mängd av data
  • en underrättelse om uppsökandet av filen var framgångsrik

Lagrad information används enbart för utvärdering av våra webbsidor. Ifall du beställer informationsmaterial, vårt nyhetsbrev, eller broschyrer efterfrågar vi ditt namn och även annan personlig information. Det är ditt fria val huruvida du vill fylla i dessa uppgifter. Dina uppgifter lagras på särskilt skyddade servrar i Tyskland. Enbart ett begränsat antal särskilt behöriga personer, vars arbetsuppgift det utgör att i teknisk, affärsmannamässigt eller redaktionellt hänseende ha hand om dessa servrar, har tillgång till uppgifterna ifråga.

Överföring av personliga uppgifter till tredje man

Data som vid besök av Tysk-Svenska Handelskammarens webbsidor sparas enligt ovan överförs till tredje man endast ifall det är lagstadgat eller ifall domstolsutslag förordnar handelskammaren att utge informationen. Vidare kan informationen överföras ifall ett intrång skett på Tysk-Svenska Handelskammarens internetstruktur och dataöverföringen är nödvändig i syfte att göra gällande våra rättigheter eller inleda tillämpliga straffrättsliga åtgärder. Det sker ingen överföring i annat icke-kommersiellt eller kommersiellt syfte.

Då du beställer broschyrer hos oss behandlas de av dig angivna personliga uppgifterna endast inom Tysk-Svenska Handelskammaren och det företag som uppdras försända broschyren till dig. Utan ditt uttryckliga samtycke lämnar vi inte ut dessa uppgifter till tredje man.

Användning av cookies

På vissa webbsidor används cookies utan att vi kan informera om deras användning. De flesta webbläsare är inställda på sådant sätt att de automatiskt accepterar cookies. Du kan avaktivera lagringen av cookies eller ändra inställningarna i din webbläsare på sådant sätt att cookies endast sparas under den tid som respektive internetförbindelse består.

Skydd av minderåriga

Personer som är yngre än 18 år ska inte utan föräldrars eller målsmans samtycke överföra personliga uppgifter till oss. Vi samlar inte in några personliga uppgifter från barn och ungdomar. Vi samlar inte in sådana uppgifter avsiktligt och överför dem därför inte heller till tredje man.

Länkar till andra webbsidor

Vår online-service innehåller länkar till andra webbsidor som andra företag och/eller personer ansvarar för. Vi har inget ansvar för att ansvariga för andra sidor eventuellt inte efterkommer bestämmelser om behandling av personuppgifter.

Kontakt

För ytterligare information om Tysk-Svenska Handelskammarens behandling av personliga uppgifter står vi till ditt förfogande:

Tysk-Svenska Handelskammaren
Kerstin Kamp-Wigforss
Avdelningschef Juridik
Box 27104
102 52 Stockholm

Kontaktperson

Kerstin Kamp-Wigforss, LL.M.

Chefsjurist

Telefon

+46-8-665 18 56