BMW Sverige AB

Box 794
191 27
Sollentuna
Sverige
phone 0046 8 470 60 00
languages www.bmw.se

Med sina tre varumärken BMW, MINI och Rolls-Royce är BMW Group världens ledande premiumtillverkare av bilar och motorcyklar samt erbjuder finansiella och mobila premiumtjänster. Som ett globalt företag driver BMW Group 31 produktions- och monteringsanläggningar i 14 länder och har ett globalt försäljningsnätverk i mer än 140 länder.

År 2015 sålde BMW Group ca 2,247 miljoner bilar och nästan 137 000 motorcyklar över hela världen. Resultatet före skatt för räkenskapsåret 2015 var ca 9,22 miljarder euro, omsättningen 92,18 miljarder euro. Per den 31 december 2015 hade BMW Group 122 244 medarbetare.

Framgången för BMW Group har alltid baserats på långsiktigt tänkande och ansvarsfulla beslut. Företaget har därför etablerat en ekologisk och social hållbarhet genom hela värdekedjan, omfattande produktansvar och ett tydligt åtagande att spara resurser som en integrerad del av strategin.

 

General description of BMW Sverige AB
The company's activity is import, wholesale and retail trade in the car- and motorcycle branch.

BMW Sverige AB was founded in 1991 when the wholesalefunctions of BMW cars, optional equipment and spareparts was taken over from the former importer.

The company is also distributing spareparts to Norway and Finland.
BMW Norge AS and Oy BMW Soumi Ab are subsidiaries to BMW Sverige AB.