Tysk-svenskt talangprogram

Talangprogrammet är ett exklusivt stipendium från Tysk-Svenska Handelskammaren för studenter, som läser ett masterprogram med ekonomisk eller teknisk inriktning på utvalda universitet. Du som student förmedlas en betald praktikplats i upp till sex månader på ett större företag i antingen Tyskland eller Sverige.

Talangprogrammet är till för dig som student som har mycket goda studieresultat från ett antal utvalda högskolor i Sverige eller Tyskland. Du får en praktikplats vid ett av Tysk-Svenska Handelskammarens större medlemsföretag som till exempel VW, Volvo, E.ON, SAP, Mymuesli eller Borgers och får en mentor på ledningsnivå hos företaget. I Handelskammarens talangprogram ingår även stöd till rese-, levnads- och kvalificeringskostnader.

Partneruniversitet 2017/2018

Sverige Tyskland
Kungliga Tekniska Högskola Karlsruhe Institute of Technology (KIT)
Chalmers Tekniska Högskola Technical University of Berlin
Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Technical University of München

Vem kan ansöka?

  • Du som är inskriven på ett tekniskt eller ekonomiskt masterprogram vid en av ovanstående högskolor
  • Du som är intresserad av Tyskland och har grundläggande kunskaper i tyska
  • Du som vill erhålla praktisk yrkeserfarenhet inom ditt studieområde
  • Du som är nyfiken på nya utmaningar och en ny affärskultur
  • Du som är bosatt i Sverige

Hur du ansöker

Ansökningsperioden för praktik under 2019 öppnas under våren 2019. 

Det är viktig att förstå att du ansöker till talangprogrammet och inte till ett specifikt företag. Urvalsprocessen sker i samarbete med med våra partnerföretag. Vänligen läs igenom vårt informationsblad innan du fyller i ansökningsformuläret.

 

 

Vill ditt företag eller din högskola vara med?

Är ditt företag eller universitet intresserat av att vara med som partner till det Tysk-svenska talangprogrammet? Kontakta oss gärna för mer information.

Kontaktperson

Franziska Anderson

Projektledare

Telefon

+46-8-665 18 53

Ansök om medlemskap

Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska.

Avgift per år:

  • För upp till 10 anställda: 1900 SEK
  • För 11-100 anställda: 3200 SEK
  • För 101-500 anställda: 5700 SEK
  • För fler än 500 anställda: 7600 SEK
Vilka tjänster är särskilt intressanta för er?
Vänligen notera att uppsägning av medlemskap i Tysk-Svenska Handelskammaren (TSHK) endast är möjlig till kalenderårets slut och att en begäran om utträde ska vara TSHK tillhanda senast den 30 november. Att avsluta en affärsrelation med TSHK eller TSHK Service AB betyder inte automatiskt ett avslut av medlemskap i TSHK. Medlemskapet måste avslutas separat och uttryckligen. I övrigt gäller våra allmänna avtalsvillkor.
Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.