Tillverkning

VISHAY Electronic GmbH

Adress: 
Geheimrat-Rosenthal-Str. 100
Postnummer: 
DE-95100
Ort: 
SELB
Land: 
Tyskland
Tel.: 
0049-9287-712257
Hemsida: 

www.vishay.com

Osram Aktiebolag

Adress: 
Rudanvägen 1
Adress: 
Box 504
Postnummer: 
SE-136 25
Ort: 
HANINGE
Land: 
Sverige
Tel.: 
0046-8-7074400
Hemsida: 

www.osram.se

Thyssen Krupp Materials Sverige AB

Adress: 
Box 47057
Postnummer: 
SE-402 57
Ort: 
Göteborg
Land: 
Sverige
Tel.: 
0046-31-800120

ABUS Kransystem AB

Adress: 
Strågatan 5
Postnummer: 
SE-653 43
Ort: 
KARLSTAD
Land: 
Sverige
Tel.: 
0046-54-555650

BSH Home Appliances AB

Adress: 
Landsvägen 32
Adress: 
Box 503
Postnummer: 
SE-169 29
Ort: 
SOLNA
Land: 
Sverige
Tel.: 
0046-8-7341200

Embo Import AB

Adress: 
Box 87
Postnummer: 
SE-361 22
Ort: 
EMMABODA
Land: 
Sverige
Tel.: 
0046 471 483 80
Hemsida: 

www.embo.se

Tollo Linear AB

Adress: 
Box 9053
Postnummer: 
SE-291 09
Ort: 
KRISTIANSTAD
Land: 
Sverige
Tel.: 
0046-44-24 67 97
Hemsida: 

www.tollo.com

Robert Bosch AB

Adress: 
Box 1154
Postnummer: 
164 26
Ort: 
KISTA
Land: 
Sverige
Tel.: 
0046-8-7501500
Hemsida: 

www.bosch.se

Robert Bosch GmbH

Adress: 
Robert-Bosch-Platz 1
Postnummer: 
DE-70839
Ort: 
GERLINGEN-Schillerhöhe
Land: 
Tyskland
Tel.: 
0049-711-8110
Hemsida: 

www.bosch.de

AGA AB/Linde Gas

Postnummer: 
181 81
Ort: 
LIDINGÖ
Land: 
Sverige
Tel.: 
0046-8-7311000
Hemsida: 

www.linde-gas.com

Om AGA

 
Med verksamhet i Skandinavien och Baltikum är AGA idag norra Europas ledande företag för industrigaser och medicinska gaser. Industrigaser från AGA spelar en viktig roll i metallurgiska processer, inom kemi- och livsmedelsindustrin, inom tillverkning och metallproduktion,  för miljöskydd, vid glas- och elektroniktillverkning, inom läkemedelsindustrin och för forskning och utveckling.
 
AGA:s investering i Östersjöns första terminal för flytande naturgas (LNG) är den största satsningen på energigas i Sverige under ett kvarts sekel, och den största satsningen AGA någonsin gjort. Företaget är även ledande inom Stockholmsområdet gällande distribution och tankstationsanläggningar för fyllning av fordonsgas.
 
Med hjälp av innovativa gasapplikationer kan AGA förbättra sina kunders produktivitet, säkerhet och konkurrenskraft på sätt som är fördelaktiga för miljön.
 
För vardagslivet säljer AGA  gasol till grillen eller till terrassvärmaren  och produkter för att på ett enkelt sätt kolsyra och smaksätta kranvatten.
 
AGA:s historia är intimt förknippad med nobelpristagare Gustaf Dalén (1869–1937) som byggde upp och ledde företaget AGA från omkring 1909.  
 
AGA AB ägs sedan i början av 2000-talet av den tyska koncernen Linde (The Linde Group) med över 62 000 anställda med verksamhet i mer än 100 länder. Huvudkontoret för Linde ligger i München.
 

Über AGA

Mit Niederlassungen in Skandinavien und dem Baltikum ist AGA heute Europas führendes Unternehmen im Bereich Industriegase und medizinische Gase. Industriegase von AGA spielen eine wichtige Rolle bei metallurgischen Prozessen, in der Chemie- und Lebensmittelindustrie, bei der Gewinnung und Verarbeitung von Metallen, beim Umweltschutz, bei der Verarbeitung von Glas und Elektronik sowie in der Arzneimittelproduktion und für die Forschung und Entwicklung.

AGAs Investition in das erste Terminal für flüssiges Erdgas (LNG) in der Ostsee ist die größte Initiative im Bereich Erdgas in Schweden seit einem Vierteljahrhundert, und die größte Investition die AGA bisher getätigt hat. Das Unternehmen ist darüber hinaus führend  im Vertrieb von Erdgas und der damit verbundenen Errichtung von Tankstationen in und um Stockholm.
 
Mit Hilfe von innovativen Gasanwendungen kann AGA die Produktivität, Sicherheit und Konkurrenzkraft seiner Kunden verbessern und gleichzeitig die Umwelt schonen.
 
Für den täglichen Gebrauch vertreibt AGA Propan als Brennstoff für Grills oder Heizapparate. Außerdem bietet AGA Produkte an, die es ermöglichen Leitungswasser mit Kohlensäure und Aromen zu versehen.
Die Geschichte des Unternehmens ist eng verbunden mit dem Nobelpreisträger Gustaf Dalén (1869–1937), der das Unternehmen im Jahre 1904 gründete.
 
Die AGA AB gehört seit Beginn des 21. Jahrhunderts zum deutschen Linde Konzern (The Linde Group) mit über 62.000 Angestellten und Niederlassungen in mehr als 100 Ländern. Die Geschäftszentrale von Linde liegt in München.
 

Prenumerera på innehåll