Intensivkurs i affärstyska och tysk affärskultur

Datum | Tid | Plats Nordkolleg, Rendsburg
24 september 2012 - 5 oktober 2012

Stiftelsen Svensk-tyska Språkfonden erbjuder språkstipendier för två sammanhängande veckors intensivutbildning. Kurserna är helt skräddarsydda efter näringslivets behov. 

Kursens huvudsyfte är att på kort tid väsentligen förbättra deltagarnas kunskaper i affärstyska, tysk affärskultur och förhandlingsteknik. Konversation och grammatik blandas med föredrag, diskussionsrunder och kulturella evenemang.
Undervisningen sker i små grupper om ca sex deltagare och leds av rutinerade tyska pedagoger.

Stipendiet vänder sig till alla som aktivt arbetar med tysktalande länder och som är anställd inom ett svenskt export- eller importföretag.

För att på ett tillfredsställande sätt kunna tillgodogöra sig utbildningen krävs att sökanden har relativt goda förkunskaper i tyska, d v s gymnasiekompetens eller motsvarande och viss vana att tala tyska.

Stipendiet innefattar kurskostnaderna för deltagandet i två samman- hängande veckors intensivträning i tyska vid Nordkolleg i Rendsburg. Stipendiet täcker inte kostnader för resor eller uppehälle.

Ansökan jämte arbetsgivarintyg skall vara oss tillhanda snarast möjligt.

För mer information och ansökan besök språkfondens hemsida.