Alumniträff för Språkfondens tidigare stipendiater

Datum | Tid | Plats Sankt Gertrud, Östergatan 7 B, Malmö
19 september 2012. 17:00 - 20:00

Den 19 september 2012 bjuder styrelsen i Svensk-tyska Språkfonden in till ett Alumnimöte för våra före detta stipendiater i södra Sverige. Alumnimötet ger våra tidigare stipendiater möjlighet att träffa andra medstipendiater och samtidigt ta del av ett givande nätverk. En första träff ägde redan rum i Stockholm i höstas där mer än 40 tidigare stipendiater återsågs.