InnoTrans

Datum | Tid | Plats Messe Berlin, Messegelände, Berlin
18 september 2012 - 21 september 2012

Ledande internationell fackmässa för spårtrafik
Utställare från världens alla hörn bidrar till en global marknadsöverblick och stärker ytterligare mässans ledande ställning som internationell mötesplats för spårvägsindustrin. Fokus på årets mässa ligger på järnvägsteknik, infrastruktur, kollektivtrafik och tunnelkonstruktion. I år är det en markant ökning av samlingsmontrarna med hela 37 montrar från 22 länder. I samlingsmontrarna presenteras lokala och regionala företag från respektive land, något som även hjälper till att lyfta farm mindre företag.

Mer information hittar du på www.innotrans.de