Nybörjar- / Grundkurs i tyska

Datum | Tid | Plats Tyscom, München
3 september 2012 - 14 september 2012

Stiftelsen Svensk-tyska Språkfonden har specialanpassat denna kurs som vänder sig
till deltagare med förkunskaper motsvarande Europarådets nivåskola A2, vilket betyder att Du kan förstå fraser och vanliga ord. Du kan även kommunicera i enkla sammanhang.
Under detta kurstillfälle tränas det konversation, ordförråd, uttal och grammatik. 

Stipendiet täcker kostnaderna för två sammanhängande veckors intensivutbildning. Kursen är skräddarsydd efter näringslivets behov.

Kursen vänder sig till alla som aktivt arbetar med tysktalande länder och som är anställd inom ett svenskt export- eller importföretag.

Stipendiet innefattar kurskostnaderna för deltagandet i två sammanhängande veckors intensivträning i tyska i Språkinstitutet TYSCOMs regi i München. Stipendiet täcker inte kostnader för resor eller uppehälle.

Ansökan till denna nybörjarkurs jämte arbetsgivarintyg skall vara oss tillhanda
snarast möjligt.

För mer information och ansökan besök språkfondens hemsida.