Förpackningsdesign för internationell handel

Datum | Tid | Plats Tysk-Svenska Handelskammaren, Valhallavägen 185, 115 53 Stockholm
13 juni 2012. 09:00 - 16:00

Förpackningen är det första som möter konsumenten i inköpsögonblicket. Därtill tillkommer alla andra funktioner som ska uppfyllas beroende på vad som ska förpackas, lagras och distribueras. Detta gäller alla förpackade varor.

EU såväl resten av omvärlden ställer specifika krav på konstruktion, återvinning och märkning av förpackningar. Här belyser vi med praktiska exempel hur företag kan möta kraven på förpackningar i och utanför EU med rätt design. Seminariet vänder sig till alla företag som söker efter kreativ förpackningsdesign: både till företag som säljer förpackningslösningar och till företag som säljer förpackade produkter inom och utanför Europa.

Vi tar också upp aktuella nyheter om krav som väntas komma. Standardiseringsorganisationen ISO (International Standards Organisation) har t.ex. startat ett nytt arbete för att ta fram internationella standarder för förpackningar liknande dem inom EU. Ett stort intresse för detta finns framförallt i Kina, Japan och Korea. Andra initiativ är bildandet av det globala nätverket för konsumentförpackningar ”the Consumer Goods Forum”. Detta forum ska bidra till en bättre förståelse för förpackningarnas roll i ett hållbart samhälle.

Målgrupp

Seminariet vänder sig till personer som jobbar med förpackningsutveckling, materialfrågor och import/export till olika europeiska länder dvs. producenter och förpackningsleverantörer eller designer.

Pris                

2 950 kronor per person för medlemsföretag i Tysk-Svenska Handelskammaren.
3 950 kronor per person för icke-medlemmar.

Moms tillkommer och anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas. Dokumentation, för- och eftermiddagskaffe samt lunch ingår.

Vi erbjuder paketpris för deltagandet i båda workshop ”Förpackningsdesign för internationell handel” och ”Krav på förpackningar” (utförs nästa gång under hösten 2012).

5 000 kronor per person för 2 workshop för medlemsföretag i Tysk-Svenska Handelskammaren.
7 000 kronor per person för 2 workshop för icke-medlemmar.

Vänligen notera att föranmälan krävs då antalet platser är begränsat.

Tipsa gärna kollegor som kan vara berörda av kursinnehållet. Varmt välkommen!

 

Program

09:00 Anmälan / Kaffe

09:15 Handelskammaren hälsar välkommen

09:25 Inledning - rätt design

                      Hur mycket förpackningar behöver vi?

                      Hur ställs funktionskrav mot ekonomi?

Vilka miljökrav ställs? (EU:s förpackningsdirektiv, insamling och återvinning, konstruktionskrav)

                      Hur kan vi med en smart livsmedelsförpackning minska matspillet?          

09:55 Omvärldsbevakning - globalt arbete för mer miljövänliga förpackningar

                      Varför gäller inte Europas standarder i resten av världen?

                      Vad gör ISO, den globala standardiseringsorganisationen, för att införa 

                      globala standarder inom förpackningar och miljö?            

10:25 Kaffe

10.45 Bioplast - skillnaderna på plast och plast

                      Vad står uttrycket bioplast för?

                      Vad innebär komposterbar (biologiskt nedbrytbar)?

                      Vad skiljer förnyelsebar från biobaserad råvara?

                      Fördelar och nackdelar med de olika sorterna?

                      Praktisk användning utanför Sverige?     

11:35 Förpackningsutveckling – en möjlighet till innovationer inom livsmedelssektorn

                      Livsmedelsindustrin är den största användaren av förpackningar i världen.

                      Vad kan vi lära oss av förpackningsutvecklingen från livsmedelsindustrin?

12:15 Lunch

13:30 Exempel på kort- och långsiktiga förändringsprocesser – del #1

                      Diskussion

                      - hur förändras kriterier, design och funktion?

                      - positiva exempel på enskilda förpackningar?           

14:20 Exempel på kort- och långsiktiga förändringsprocesser – del #2

                      Hur väljer jag material / konstruktionslösning?

                      Hur ser konstruktionen ut för de olika förpackningsexemplen?            

14:50 Kaffe

15:10 Exempel på kort- och långsiktiga förändringsprocesser – del #3

                      Slutsatser och checklista

                      – hur får jag praktisk vägledning?

                      – förväntningar på konstruktionskrav enligt EU:s förpackningsdirektiv och 

                      Europastandarden? 

15:40 Symboler - Vilka symboler på vilka förpackningar?     

16:00 Avslutning