WEEE-symbolen / WEEE-Gerätekennzeichen

Användning

Ursprungsland: Internationellt
Tillämpningsområde: Internationellt

Klassificering

Miljösymbol

Vad står symbolen för?

Internationell symbol för elektriska och elektroniska produkter som enl. EU-direktiv 2012/19/EU (WEEE) omfattas av producentansvar. Visar att produkten skall samlas in separat och ej får kastas i vanliga sopor.

Lagligt krav?

Ja, i enlighet med det ovannämnda EU-direktivet och dess implementering i respektive lands lagstiftning.

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Det krävs inget avtal för att använda symbolen. Däremot ska producenten ansvara för insamling WEEE själv, eller genom ett avtal med en insamlingsorganisation.

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Nej

Användning av symbolen

Användningen av symbolen är obligatorisk

Övrigt

Det svarta strecket indikerar att produkten lades ut på marknaden efter 2005, då direktivet först trädde i kraft. Se även överkryssad soptunna.

 

Denna information ingår i vår symbolguide som omfattar över 60 förpacknings-, återvinnings-, miljö-, kvalitets-, hälso-, och varningssymboler.

Alla symboler från A till Ü

Ansprechpartner

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41