FTI

Användning:

Ursprungsland: Sverige

Tillämpningsområde: Sverige

Klassificering

Återvinningssymboler.

Vad står symbolerna för?

Symbolerna tillhandahålls av FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen) som en frivillig märkningsmetod för producenter, och visar hur en viss förpackning ska sorteras vid återvinning.

Lagligt krav?

Inget lagligt krav.

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Det krävs inget avtal för att få använda symbolerna. Dock måste man sluta avtal med FTI om förpackningarna faktiskt skall återvinnas.

Är användningen av symbolerna avgiftsbelagd?

Ej avgiftsbelagd.

Användningen av symbolen

Frivillig

Övrigt

FTI rekommenderar att producenter märker sina förpackningar med både den relevanta symbolen och en textbeskrivning i återvinningssyfte.

 

Ansprechpartner

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41