Svenskt Sigill

Användning

Ursprungsland: Sverige
Tillämpningsområde: Sverige

Klassificering

Kvalitetssymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen garanterar att ett livsmedel har svenskt ursprung, högkvalitativa råvaror och att produktionen sköts med god djuromsorg och miljöhänsyn.

Lagligt krav?

Nej

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Licensavtal krävs

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Ja

Användning av symbolen

Erhållen licens berättigar till frivillig användning av symbolen

Övrigt

Produkten har kontrollerats av oberoende kontrollföretag samt godkänts enl. organisationens kriterier, som är strängare än svenska lagkraven.

 

Denna information är en del av vår symbolguide som omfattar över 60 förpacknings-, återvinnings-, miljö-, kvalitets-, hälso-, och varningssymboler.

Alla symboler från A till Ü

Ansprechpartner

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41