Svanen / Nordic Swan

Användning

Ursprungsland: Sverige
Tillämpningsområde: Sverige, Danmark, Finland, Norge, Island

Klassificering

Miljösymbol
Kvalitetssymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen visar att produkten är kontrollerad och godkänd enl. organisationens miljö- och kvalitetskriterier.

Lagligt krav?

Nej

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Licensavtal krävs

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Ja

Användning av symbolen

Erhållen licens berättigar till frivillig användning av symbolen.

Övrigt

Nordisk miljömärke, instiftat av Nordiska Ministerrådet. Märkningen innefattar krav som täcker hela produktens livscykel, och dessa kontrolleras regelbundet av oberoende parter. Märkningen gäller i högst 3 år, därefter höjs kraven.

 

Denna information ingår i vår symbolguide som omfattar över 60 förpacknings-, återvinnings-, miljö-, kvalitets-, hälso-, och varningssymboler.

Alla symboler från A till Ü

Ansprechpartner

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41