Svalan / Svalmärknigen / Astma- och Allergiförbundets märkning

Användning:

Ursprungsland: SE
Tillämpningsområde: SE, NO, DK, FI

Klassificering

- Hälsosymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen visar att produkterna är fria från allergen, parfym och irriterande ämnen i sådan mängd att det inte finns några kända, medicinska rapporterade fall. Varan är allergigodkänd och rekommenderas av Astma- och Allergiförbundet.

Lagligt krav?

Inget lagligt krav

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Certifiering krävs

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Registrering och granskning är avgiftsbelagda

Användning av symbolen

Erhållen certifikat berättigar till frivillig användning av symbolen

Övrigt

Bedömningen och rekommendationen baseras på forskningsresultat, existerande tester, mätningar, recepturer och annan produktinformation. Föreligger tveksamhet om produktens innehåll och egenskaper avstår rådet att rekommendera produkten. Endast som vägledning. Finns på kemiska produkter som hygienartiklar, målarfärg, byggprodukter m.m. men ej på livsmedel.

Ansprechpartner

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41