RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V.

Användning

Ursprungsland: Tyskland
Tillämpningsområde: Tyskland

Klassificering

Miljösymbol
Kvalitetssymbol

Vad står symbolen för?

Ackrediterad organisation som förvaltar och godkänner kvalitetsmärkning (Gütezeichen) för produkter och tjänster. RAL utarbetar kravspecifikationen tillsammans med den ansökande och leder sedan certifieringsprocessen. Målet är att stifta en ny ”Gütegemeinschaft”, d.v.s. kvalitetsförbund, som förvaltar ett eget kvalitetsmärke.

Lagligt krav?

Nej.

Krävs licens avtal, certifiering eller medlemskap?

Ja, för att stifta ett kvalitetsförbund krävs ett avtal med RAL.

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Ja.

Användning av symbolen

Ordet "Gütezeichen" och RAL-loggan måste inkluderas i märkningen.

Övrigt

RAL förvaltar ett omfattande standardiserat färgregister som används inom Europa. Dessutom är RAL den organisation som prövar ansökningar till Der Blaue Engel.

 

Denna information ingår i vår symbolguide som omfattar över 60 förpacknings-, återvinnings-, miljö-, kvalitets-, hälso-, och varningssymboler.

Alla symboler från A till Ü

 

Ansprechpartner

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41