PAMIRA (Pack-Mittel-Rücknahme-Agrar)

Användning

Ursprungsland: DE
Tillämpningsområde: DE

Klassificering

Återvinningssymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen visar att användaren har anslutit sig till PAMIRA, ett system som samlar ihop och återvinner växtskyddsmedelsförpackningar.

Lagligt krav?

Enligt den tyska förpackningsförordningen är alla producenter, importörer och försäljare av förpackningar ansvariga för att dessa samlas in och återvinns, men det finns inget lagligt krav på symbolen

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Licensavtal krävs

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Avgiftsbelagd

Användning av symbolen

Erhållen licens berättigar till frivillig användning av symbolen. Märkning med symbolen garanterar näringslivet kostnadsfri inlämning vid PAMIRA:s återvinningsstationer.

Övrigt

PAMIRA-systemet ingår i RIGK.

Ansprechpartner

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41