N-märket

Användning:

Ursprungsland: SE
Tillämpningsområde: SE

Klassificering

- Hälsosymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen garanterar att nickelhalten i produkten är lägre än Socialstyrelsens gränsvärde på 0,5%

Lagligt krav?

Det finns inget lagligt krav i Sverige som omfattar N-märkning. Däremot ett EU-direktiv som reglerar nickelavgivning av föremål som kommer i tät och långvarig kontakt med huden.

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Godkännande av oberoende part, SP, krävs

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Avgiftsbelagd

Användning av symbolen

Godkännande av SP berättigar till användning av symbolen

Övrigt

EU-direktiv omfattar ingen märkning men produkterna ska testas enl. detta direktiv för import, försäljning mm.

Ansprechpartner

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41