Marine Stewardship Council, MSC-Siegel

Användning

Ursprungsland: INT
Tillämpningsområde: INT

Klassificering

Miljösymbol

Vad står symbolen för?

Tjänster och produkter som använder sig av hav och marina resurser kan märkas med symbolen efter att ha blivit granskade och godkända av MSC. Certifieringen sker utefter principerna "livskraftiga fiskbestånd", "minimal miljöpåverkan", och "effektiv förvaltning". Organisationen tar hänsyn till lokala, nationella och internationella lagar och riktlinjer.

Lagligt krav?

Inget lagligt krav

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Certifiering krävs

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Avgiftsbelagd

Användning av symbolen

Certifiering berättigar till frivillig användning av symbolen.

Övrigt

Regelbundna kontroller av licenstagarna genomförs av ackrediterade certifieringsorganisationer.

Ansprechpartner

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41