Glasinsamlingsmärket

Användning

Ursprungsland: SE
Tillämpningsområde: SE

Klassificering

Återvinningssymbol

Vad står symbolerna för?

Symbolerna (färgat/ofärgat) visar att förpackningen ska sorteras som glas.

Laglig krav?

Enligt förordningen om producentansvar (SFS 2014:1073) är det inte obligatoriskt att märka förpackningar med hänsyn till återvinning. Observera att det däremot är obligatoriskt för producenter att tillhandahålla, alternativt vara anslutna till, ett insamlingssystem för sina förpackningar.

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Avtal krävs

Är användningen av symbolerna avgiftsbelagd?

Nej.

Användning av symbolerna

Vad gäller användningen av symbolen hänvisar Svensk glasåtervinning till FTI:s rekommendationer för förpackningsmärkning

Ansprechpartner

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41