Fair Trade / Trans fair / Rättvisemärkt

Användning

Ursprungsland: INT
Tillämpningsområde: INT

Klassificering

Övrigt

Vad står symbolen för?

Rättvisemärkt är en etisk och social märkning med fokus på mänskliga rättigheter.

Lagligt krav?

Nej.

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Licensavtal med det internationella kontrollorganet, FLO, Fair Trade Labelling Organisations International i resp. land krävs

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Ja.

Användning av symbolen

Erhållen licens berättigar till användning av symbolen

Övrigt

Man måste även ha ett separat avtal med organisationen i det land där man säljer varor som är Rättvisemärkta.

 

Denna information ingår i vår symbolguide som omfattar över 60 förpacknings-, återvinnings-, miljö-, kvalitets-, hälso-, och varningssymboler.

Alla symboler från A till Ü

Ansprechpartner

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41