EU-kontrollmärke/ Identifieringsmärke på produkter av animaliskt ursprung/"Ovalen"

Användning

Ursprungsland: EU
Tillämpningsområde: EU

Klassificering

Förpackningssymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen är ett kontrollmärke på kött-, mjölk-, ägg-, och fiskprodukter som visar var produkten är tillverkad/förpackad.

Lagligt krav?

Lag på märkning enligt EU-förordning 853/2004/EC.

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Licens krävs, denna utfärdas och kontrolleras regelbundet av en ackrediterad myndighet i respektive EU-land.

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Kontrollmyndigheten tar ut en avgift i samband med inspektion, men symbolen i sig är inte avgiftsbelagd.

Användning av symbolen

Efter godkänd kontroll är det obligatorisk att märka den förpackade produkten med symbolen, nummer på anläggning /företag som förpackar samt landsbeteckning.

Övrigt

Märkningen måste inte alltid finnas på den enskilda produkten om det finns en märkt transportförpackning.

Ansprechpartner

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41