ECOVIN

Användning

Ursprungsland: Tyskland
Tillämpningsområde: Tyskland

Klassificering

Miljösymbol

Vad står symbolen för?

ECOVIN-symbolen kännetecknar vin, druvsaft och mousserande vin från certifierade ekologiska vinodlingar enligt ECOVIN-förbundets riktlinjer, som i sin tur är baserade på EU direktivet 834/2007.

Lagligt krav?

Nej.

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Certifiering krävs.

Användning av symbolen

En godkänd kontroll berättigar till frivillig användning av symbolen.

Övrigt

ECOVIN-förbundet genomför årliga kontroller.

 

Denna information ingår i vår symbolguide som omfattar över 60 förpacknings-, återvinnings-, miljö-, kvalitets-, hälso-, och varningssymboler.

Alla symboler från A till Ü

Ansprechpartner

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41