e-märket, EG-märke, EEC’e’mark, EWG-Zeichen

Användning

Ursprungsland: EU
Tillämpningsområde: EU

Klassificering

Förpackningssymbol
Kvalitetssymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen garanterar att nettomängden i den e-märkta förpackningen inte avviker med mer än vad EU-direktiven tillåter

Laglig krav?

Inget lagligt krav

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Certifiering krävs i form av regelbundna kontroller utförda av förpackaren själv, men som godkänts av en ackrediterad myndighet eller organisation på nationell nivå. Dessa sker i enlighet med de krav som fastställts i EU-direktiven 76/211/EEC och 75/106/EEC.

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Symbolen i sig är inte avgiftsbelagd, men den myndighet som godkänner egenkontrollen tar ut en avgift.

Användning av symbolen

Erhållet certifikat berättigar till frivillig användning av symbolen

Övrigt

e-märket är till för att underlätta varuflödet inom ESS

Ansprechpartner

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41