Dienstleistungen

Deutsche Post AG

Adresse: 
Björnstigen 85
Postleitzahl: 
170 72
Ort: 
Solna
Land: 
Schweden

Sveskript übersetzungen Christina Möllring

Adresse: 
Hebbelstr. 13
Postleitzahl: 
24116
Ort: 
Kiel
Land: 
Deutschland
Tel.: 
0049 431 986 54 51

Devex Mekatronik AB

Adresse: 
Fraktflygargatan 1
Postleitzahl: 
128 30
Ort: 
SKARPNÄCK
Land: 
Schweden
Tel.: 
004686837500
Homepage: 

www.devex.se

Global Happiness Sweden AB

Adresse: 
Wallingatan 37
Postleitzahl: 
111 24
Ort: 
Stockholm
Land: 
Schweden
Tel.: 
0046 8 20 08 15
Homepage: 

www.happiness.se

Svenska:

Happiness är en webbyrå som producerar webbplatser, intranät och andra interaktiva lösningar på nätet. Det som skiljer oss från konkurrenterna är det fokus på pedagogik och användbarhet, både vad det gäller design och systemutveckling, som präglar de prisvinnande lösningar vi producerar.

Happiness strävar efter en långsiktig och nära relation till våra uppdragsgivare. Ett nära samarbete medför bättre lyhördhet och förmåga att skapa lösningar som är optimerade för de behov som finns. Våra uppdragsgivare är ofta större företag och organisationer som Arvsfonden, Grand Hôtel Stockholm, Skandia Mäklarna, Svenska Akademien, Karolinska Institutet, Nordiska Muséet, Swedish-ICT, Svenska Kennelklubben, Malmö Opera, Wallenbergstiftelserna, Lunds universitet, Stockholm läns landsting och Industrifonden.

Happiness grundades 1999 och ägs av medarbetarna. Happiness har inga lån eller skulder och är oberoende. Happiness har kreditrating AAA hos Dun & Bradstreet.

 

Happiness kompetensområden:
Strategi - affärsnytta, webbstrategi, koncept och informationsarkitektur
Design - gränssnittsdesign, interaktionsdesign och användarupplevelse
Teknik - systemarkitektur, programmering, drupal- och systemutveckling

Mer om oss: www.happiness.se

 

Deutsch:

Happiness ist eine Webagentur, die Webseiten, Intranet- und andere interaktive Onlinelösungen anbietet. Unser Fokus auf Pädagogik und Benutzerfreundlichkeit, im Design sowie in der Systementwicklung, unterscheidet uns wesentlich von der Konkurrenz und macht unsere preisgekrönten Lösungen aus.

Wir bei Happiness streben danach, enge und langfristige Beziehungen zu unseren Kunden aufzubauen. Eine enge Kundenbeziehung erleichtert die Zusammenarbeit und fördert die Entwicklung von Lösungen, die auf die konkreten Bedürfnisse zugeschnitten sind. Unsere Kunden sind zumeist größere schwedische Unternehmen und Organisationen wie Arvsfonden, Grand Hôtel Stockholm, Skandia Mäklarna, Svenska Akademien, Karolinska Institutet, Nordiska Muséet, Swedish-ICT, Svenska Kennelklubben, Malmö Opera, Wallenbergstiftelserna, Lunds universitet, Stockholm läns landsting und Industrifonden.

Happiness wurde im Jahr 1999 gegründet und befindet sich im Besitz der Mitarbeiter. Happiness hat keine laufenden Kredite oder Schulden und ist damit unabhängig. Bei Dun & Bradstreet hat Happiness das Kreditrating AAA.

 

Die Fachgebiete von Happiness:
Strategie - geschäftlicher Nutzen, Web-Strategie, Konzeption und Informationsarchitektur
Design - Interface Design, Interaction Design und User Experience
Technik - Systemarchitektur, Programmierung, Drupal- und Systementwicklung

Mehr zu uns: www.happiness.se

 

English:

Happiness is an Internet consultant agency, working with Internet and multimedia production. Happiness' focus is always usability and user friendliness, both in design and system development.

www.happiness.se

Millnet AB

Adresse: 
Teknikringen 10
Postleitzahl: 
58330
Ort: 
Linköping
Land: 
Schweden
Tel.: 
0046 13 4704000
Homepage: 

www.millnet.se

Vellenova AB

Adresse: 
Trangränden 18
Postleitzahl: 
23534
Ort: 
VELLINGE
Land: 
Schweden
Tel.: 
004640421004
Homepage: 

www.vellenova.se

Vellenova AB erbjuder tjänster inom Corporate Finance, med tonvikt på den publika kapitalmarknaden. Exempel på uppdrag är börsnoteringar, nyemissioner, ägarspridningar, incitamentsprogram etc. Vi arbetar gärna med teknikbaserade företag. Vi har även kompetens inom ”Ägarskifte med publikt kapital”, se www.ägarskifte.net.

Tjänster

7 Bank/Finans + 9 Företagstjänster

Andreas Härtel kunskap och management intelligence

Adresse: 
Germaniastraße 157B
Postleitzahl: 
12099
Ort: 
Berlin
Land: 
Deutschland
Tel.: 
004930303068222

Threes company AB

Adresse: 
Terrängv 2
Postleitzahl: 
181 29
Ort: 
Lidingö
Land: 
Schweden

ISS Facility services AB

Adresse: 
Box 476 35
Postleitzahl: 
117 94
Ort: 
STOCKHOLM
Land: 
Schweden
Tel.: 
004620155155

AB Better business world wide

Adresse: 
Vargmötesvägen 4
Postleitzahl: 
18630
Ort: 
Vallentuna
Land: 
Schweden
Tel.: 
0046851185111
Homepage: 

www.betterbusiness.se

Inhalt abgleichen