Stora affärsmöjligheter inom svensk vindkraft

"Vi kommer sannolikt också att få se fler samarbeten mellan tyska och svenska företag."

Svensk vindkraft har fått rejäl snurr. Fjolåret var ett rekordår med 269 nya vindkraftverk och de närmaste åren planeras flera nya projekt, bland annat med hjälp av tyskt kunnande.

-I Sverige finns nu omkring 1 300 vindkraftverk. Men Tyskland har cirka 20 000 fler, vilket betyder att det i Tyskland finns stora kunskaper och lång erfarenhet som kan utnyttjas vid utbyggnaden av svensk vindkraft, betonar Magnus Fjelde, affärsutvecklingschef på Kenersys Europe GmbH, som medverkade på ett seminarium som anordnades av Tysk-Svenska Handelskammaren i mitten av november.

Den svenska riksdagen har också beslutat om en klimat- och energipolitik, som bland annat lagt fast den fysiska planeringsramen för svensk vindkraft. Den omfattar 20 TWh på land och 10 TWh till havs år 2020.

Att vindkraften i Sverige hittills har en blygsam omfattning har bland annat att göra med att vi inte har ett lika stort beroende av fossila energikällor som till exempel Tyskland, menar Magnus Fjelde. Förnybara energikällor, som till exempel vattenkraft, svarar redan i dag för en stor andel av energiproduktionen.

-Dessutom har Sverige valt ett annat incitamentsystem med så kallade gröna elcertifikat, medan Tyskland har fasta inmatningstariffer, som ger mer stabila intäkter, säger han.

I takt med utbyggnaden av svensk vindkraft skapas också affärsmöjligheter – inte bara för de stora tillverkarna av vindkraftverk, utan även för underleverantörer.

-Sverige har många komponentleverantörer - allt från mindre verkstadsföretag till stora företag som ABB och SKF – som kommer att gynnas av utbyggnaden. Men vi kommer sannolikt också att få se fler samarbeten mellan tyska och svenska företag, konstaterar Magnus Fjelde.

Kenersys  Europe GmbH är ett exempel på ett tyskt företag som ser stora affärsmöjligheter inom svensk vindkraft.  Företaget, som till 75 procent ägs av en indisk industrikoncern och till 25 procent av en amerikansk private equity-fond, står i begrepp att inleda en stor satsning på Sverige. Företaget har hittills installerat två prototypverk i Sverige – ett i Gårdsten, utanför Göteborg, som tillhör Göteborg Energi, och ett på Näsudden på Gotland, som tillhör Vattenfall.

Vid tillverkningen av prototyperna utnyttjade Kenersys Europe GmbH lokalerna hos en underleverantör. Men i   augusti 2009 togs en egen produktionsanläggning i bruk i Wismar i norra Tyskland. Fabriken omfattar cirka 4 000 kvadratmeter och har en produktionskapacitet på cirka 180 vindkraftverk per år.  Investeringskostnaden uppgår till cirka 7 miljoner euro.

-Anläggningen har ett strategiskt läge nära hamnen, vilket underlättar transporterna till våra nyckelmarknader, som till exempel Sverige, säger Magnus Fjelde.