Media, reklam, kommunikation, översättning

Premiumpartner
Av
PostCode
116 20
PhoneNo
0046 8 55 60 67 60
ActiveMember
1
Address1
A4 Text & Form c/o Ateljé Hjaerta
Address2
Bondegatan 21
Hemsida
http://hjaerta.se
NotOnWeb
0
CountryCode
SE
Stad
Stockholm
Svenska
Premiumpartner
Av
PostCode
111 20
PhoneNo
0046 8 410 325 30
ActiveMember
1
Address1
Vasagatan 15
Hemsida
https://curiousmind.se/
NotOnWeb
0
CountryCode
SE
Stad
Stockholm
Svenska
Premiumpartner
Av
PostCode
114 35
PhoneNo
0046 72 330 03 65
ActiveMember
1
Address1
Stureplan 4a
Hemsida
http://n365group.com/sv/
NotOnWeb
0
CountryCode
SE
Stad
Stockholm
Svenska

Nyheter365 AB

nyheter365 är en oberoende contentbyrå specialiserad på datadriven Native Advertising som maximerar ROI.

Premiumpartner
Av
PostCode
81671
PhoneNo
0049 89 360 76 60
ActiveMember
1
Address1
Rosenheimer Straße 145e
Hemsida
www.white.de
NotOnWeb
0
CountryCode
DE
Stad
München
Svenska

White Communications GmbH

Premium und Luxuskunden sind seit mehr als 25 Jahren unsere Leidenschaft.

Premiumpartner
Av
PostCode
101 24
ActiveMember
1
Address1
Box 213
Hemsida
www.academedia.se
NotOnWeb
0
CountryCode
SE
Stad
Stockholm
Svenska

AcadeMedia AB

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas.

Månadens medlemreferens

Binogi är ett flerspråkigt digitalt läromedel för att bättre kunna stötta nyanlända elever i Tyskland och ge lärare stöd att hantera flerspråkiga klasser. Den svenska förlagan Studi som drivs av Komplementskolan Sverige AB används och uppskattas redan av omkring 200 000 lärare och elever. I vår intervju berättar Binogis marknads- och kommunikationschef Carin Ivrell mer om konceptet och expansionsplanerna på den tyska marknaden.

Tysk-Svenska Handelskammaren: Hur kom ni på idén att med animerade filmer på flera språk stötta lärandet (och integrationen) för nyanlända elever?

Carin Ivrell: Flyktingvågorna de senaste åren har ställt skolor och kommuner inför svårigheter och vi såg att vi hade en möjlighet att bidra. Vi startade Språkprojektet med stöd av Vinnova och ett antal kommuner runt om i Sverige. Vi hade sedan tidigare utvecklat Studi och hade videolektioner riktade till svenska högstadieelever. I språkprojektet har vi gjort videolektionerna simultant tillgängliga på flera språk. Det blev naturligt att animera videolektionerna för att de lätt skulle kunna anpassas till en annan språkmiljö. Syftet med språkprojektet är att nyanlända elever ska kunna arbeta med ämnesinnehåll och språkinlärning, parallellt och integrerat. Elever får en chans att lära med hjälp av sitt starkaste språk, med sin fulla kognitiva kapacitet. De kan alltså utveckla både sitt modersmål, sitt nya språk och sina akademiska kunskaper parallellt. Det är ett viktigt stöd, inte bara till eleverna, utan också till deras lärare och studiehandledare.

Studi har tagits emot väl av lärare och elever i Sverige. Berätta hur det används i skolorna!

En lektion består av en film och ett quiz och kan handla om till exempel Newtons första lag. En del lärare ger eleverna i läxa att i förväg titta på filmen, på valfritt språk. Andra ser filmen som en repetition efter sin genomgång. En del använder quizen som läxa och andra som övningar i klassrummet. Vi har sett att lärarna använder videolektionerna och quizen på många olika sätt, fler än vi förväntade oss. Studiehandledarna har inte alltid djup ämneskunskap och ska hantera många ämnen och för dem är Studi ett stöd ämnesmässigt. Högst är användandet av Studi just före ett nationellt prov. Då repetererar eleverna det de tidigare lärt sig.

Vad baseras lärometoden på?

Det finns mycket forskning som vi baserar våra läromedel på. Hur bygger man bäst upp en lektion, pedagogiskt och didaktiskt? Hur fungerar inlärning över tid? Vilken koncentrationsförmåga har elever? Hur kan gamification förstärka ett läromedel? Sedan finns det många frågor som vi ännu inte har svar på och vi är därför engagerade i flera olika forskningsprojekt. En viktig inspiration för oss är den forskning som visar hur viktigt det är för flyktingbarn att få lära, reflektera och diskutera på sitt eget modermål – även om de delvis behärskar exempelvis svenska eller tyska. Det ger en trygghet och bekräftelse som gör att de får större intresse för skolarbetet.

Studi ska nu expandera till flera länder, däribland Tyskland under namnet Binogi. Varför valde ni att satsa på just Tyskland?

Tyskland har precis som Sverige tagit emot många flyktingar och söker sätt att inkludera dem i samhället och i skolan. Där passar vi in.

Hur har Binogi tagits emot så här långt på skolorna i Tyskland?

Mycket positivt! Vi ska nu skala upp från några pilotskolor till en större mängd skolor. Det tar tid att etablera sig i Tyskland på grund av att vanan att använda digitala läromedel i skolmiljö är låg. Det pratas dock om stora digitala skolsatsningar och vi hoppas att de kommer att bli mer konkreta nu efter parlamentsvalet.

Vad vill ni ha ut av ert nya medlemskap i Tysk-Svenska Handelskammaren?

Det korta svaret är: er kunskap och era nätverk! Vi hoppas få hjälp med att skapa kontakter som bidrar till vår etablering i Tyskland. Vi behöver till exempel etablera relationer med skol- och integrationsansvariga på alla nivåer, även inom kommuner och Landkreise.

 

Här kan du se en av alla animerade filmer som finns att titta på via Studi/Binogi:

 

I vår serie Månadens medlem träffar vi varje månad en företrädare för ett av Tysk-Svenska Handelskammarens runt 1150 medlemsföretag och får en inblick i bolagets verksamhet och aktuella frågor.

Elever i ett klassrum på Ölandsgymnasium
Main Promos
Medlemsreferens
Premiumpartner
Av
PostCode
45130
PhoneNo
0049 201 85 09 80 15
ActiveMember
1
Address1
Annastraße 66a
Hemsida
https://www.binogi.de
NotOnWeb
0
CountryCode
DE
Stad
Essen
Svenska
Premiumpartner
Av
PostCode
11124
PhoneNo
0046854583970
ActiveMember
1
Address1
Västmannagatan 15
Hemsida
www.edenvik.se
NotOnWeb
0
CountryCode
SE
Stad
Stockholm
Svenska
Premiumpartner
Av
PostCode
174 62
ActiveMember
1
Address1
c/o Sunnanhed
Address2
Milstensvägen 33
Hemsida
www.be-present.se
NotOnWeb
0
CountryCode
SE
Stad
Sundbyberg
Svenska
Premiumpartner
Av
PostCode
40217
ActiveMember
1
Address1
Kronprinzenstr. 12-16
Hemsida
www.e-ls.de
NotOnWeb
0
CountryCode
DE
Stad
Düsseldorf
Svenska

ELS GmbH

Sprachdienstleistungen für Industrie und Wirtschaft – so lassen sich die Leistungen der ELS GmbH in aller Kürze zusammenfassen.

Premiumpartner
Av
PostCode
100 55
PhoneNo
0046 8 506 225 50
ActiveMember
1
Address1
Box 10059
Hemsida
www.semantix.se
NotOnWeb
0
CountryCode
SE
Stad
Stockholm
Svenska

Semantix SpråkCentrum AB

Nyckeln till fler affärer är språk.

Prenumerera på Media, reklam, kommunikation, översättning