Avfallshantering

Vi ger dig råd hur du bäst tar hand om lokalt avfall, till exempel från byggprojekt.

Omhändertagande, återvinning och förädling av förpackningar, restprodukter och byggavfall från handels- och industrisektorn ”B2B” blir allt viktigare och är oftast ett leveransvillkor av inköparen i Tyskland.

Avdelningen Miljöservice hjälper ditt företag att hitta den rätta lösningen för lokal insamling och återvinning av dina förpackningar som klassas som farligt avfall, olika restmaterial och containerlösningar för byggavfall vid projekt i Tyskland.

Vi söker avfallslösningar i form av miljöriktig och ekonomisk restprodukthantering bland 750 medlemmar inom tyska Återvinningsindustrins Branschförbund (BDE).

Kontakta oss gärna för mer information om våra tjänster.

Vill du veta mer?